رفتن به محتوای اصلی

ششمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه روش‌های نوین محاسباتی در فیزیک

10000

تحت نظارت وف ایرانی